Na zdjęciu zaprezentowano chwytak do przeładunku piasku podczas pracy

Chwytaki do piasku najczęściej stosowane są w firmach budowlanych zajmujących się wydobyciem i przeładunkiem surowców mineralnych. Chwytaki te posiadają specjalną konstrukcję umożliwiającą transport surowców sypkich bez osypywania. Chwytaki tego typu mogą być również stosowane przy załadunku wagonów i samochodów ciężarowych węglem lub kruszywem.