Zdjęcie przedstawia chwytak do odpadów komunalnych zamontowany na suwnicy

Chwytak do odpadów komunalnych zamontowany na suwnicy dźwigowej, chwytak najczęściej stosowany jest na wysypiskach śmieci oraz w firmach zajmujących się recyklingiem odpadów wielkogabarytowych.