Chwytaki łyżkowe przeznaczone s± do przeładunku materiałów sypkich takich jak węgiel, żwir i piasek. Chwytak zamontowany został na suwnicy

Chwytaki suwnicowe stosowane s± w dużych zakładach przeładunkowych. Zaprezentowany chwytak służy do przeładunku materiałów sypkich takich jak żwir, piasek, węgiel i rudy metali. Chwytaki do suwnicy wyposażone s± w samodzielny agregat hydrauliczny. Chwytaki tego typu wykonywane s± na zamówienie klienta. Wybrane typy urz±dzeń mog± być wykonane ze stali nierdzewnej, mog± również pracować w wodzie.