Chwytak hydrauliczny do koparki - HPD typ P 03 i 04Zastosowanie : Chwytaki przeznaczony do pracy z koparkami lub koparkami przeładunkowymi

Chwytak do złomu posiada pazury wykonane w kształcie litery C

            Chwytak typ HPD nie posiada własnego agregatu hydraulicznego przeznaczony jest do szybkiego przeładunku materiałów stałych. Najczęściej stosowany jest w zestawieniu z koparkami i koparkami przeładunkowymi. Konstrukcja chwytaka jest symetryczna wokół osi pionowej. Pazury w kształcie litery C są osadzone przegubowo w korpusie. W stanie zwartym groty pazurów dotykają się wzajemnie w osi chwytaka. W stanie otwartym groty są skierowane prostopadle w dół, co umożliwia łatwe wnikanie w głąb nabieranego materiału.

Chwytak do złomu
            Na obwodzie korpusu znajdują się siłowniki hydrauliczne. Siłowniki połączone są równolegle, co oznacza, że pazury pracują niezależnie a ich pozycja w stanie zwartym jest określona przez kształt chwytanego ładunku. Chwytak jest mocowany do urządzenia dźwigowego poprzez ucho rotatora, który jest przykręcony od górnej części korpusu.


Chwytak do złomu podczas pracy w punkcie skupu złomu


Parametry chwytaka:

  • groty i pazury chwytaków wykonane są z materiału HARDOX 500 lub 450

  • wszystkie czopy są hartowane i szlifowane na wysoką wytrzymałość i trwałość. Wersja z zamkniętym kształtem chwytaka jest stosowna do manipulacji z materiałami sypkimi np: drobnym złomem stalowym i metalami kolorowymi.

  • Wykonanie z wąskimi pazurami nadaje się do manipulacji z większym złomem.


    Chwytak do złomu do koparki


  •