Chwytak torowy do wybierania kamieni tłucznia


          Chwytak stosowany jest do wybierania kamieni z pomiędzy podkładów kolejowych na torowiskach. Dzięki wąskiej konstrukcji mieści się pomiędzy podkładami kolejowymi. Ułatwia szybki remont torów, bez konieczności demontażu. Pazury i ostrza zostały wykonane z materiału Hardox 500. W ofercie posiadamy chwytaki do wykopów płytkich i głębokich. Chwytaki mogą być wyposażone w solidne rotatory 6 tonowe firmy Thumm oraz z opcją synchronizacji łyżek.


Chwytak łyżka hydrauliczna do naprawy torów

Chwytak hydrauliczny z pazurami do wybierania kamieni na torach

Chwytak do wybierania tłucznia z pomiędzy podkładów kolejowych - chwytak torowy Chwytak torowy doskonale sprawdza się podczas remontów torów i bocznic. Chwytak do tłucznia mieści się pomiędzy podkładami.