Chwytak widłowy


          Chwytak doskonale sprawdza się przy przeładunku materiałów. Dzięki swojej otwartej konstrukcji bardzo dobrze sprawdza się podczas układania gazociągów, rur kanalizacyjnych i wodnych. Kształt pazurów może być przystosowany do manipulacji nietypowymi materiałami.


Chwytak widłowy może być stosowany zarówno przy załadunku materiałów jak również przy manipulacji. Doskonale sprawdza się przy układaniu rur w wykopach.

Chwytak hydrauliczny